Звітує міський голова (2011, частина 1)

25 января 2012 Юрій Бурлака, міський голова (2806 | Поделитесь вашим мнением )

Шановні глухівчани!2011 рік відзначився для економіки Глухова, більшою мірою, позитивними факторами. Так склалось, що промисловість не є основним двигуном розвитку економіки в місті. Розвиток цієї галузі в поточному році можна охарактеризувати як стабільний.

Загальний обсяг виробництва промислової продукції за підсумками 10 місяців 2011р. склав 32 108 тис. грн., що становить 142, 8 відсотка до аналогічного періоду попереднього року.

Всі промислові підприємства, які звітують з питань виробництва перед органами державної статистики, за звітний період отримали його приріст, крім КП «Глухівська міська друкарня».

Найбільший приріст забезпечено НВФ «Модуль», ДП «Глухівський агролісгосп» — у 2, 2 рази.

Обсяг реалізованої продукції за 9 місяців 2011 року склав 40 630, 4 тис. грн. Реалізація продукції на одну особу становить 1 152, 40 грн., що на 45, 1 відсотка більше проти відповідного періоду минулого року.

Всього на промислових підприємствах зайнято понад 780 працівників. До бюджетів усіх рівнів від промисловості надійшло 2 541, 8 тис. грн., у тому числі до міського бюджету 1 439, 7 тис. грн., що складає 8, 3% всіх власних і закріплених доходів. Позитивна тенденція розвитку прогнозується і на 2012 рік. Планують збільшення виробництва ПАТ «Глухівський завод «Електропанель», НВФ «Модуль». Очікується збільшення чисельності на цих підприємствах відповідно на 10 та 12 працівників. У наступному році розпочне роботу по випуску твердопаливних гранул ТОВ «ЕКО ПРАЙМ», з орієнтовною чисельністю працюючих — 30 робітників.

Проблемним на сьогодні є збереження обсягів виробництва та чисельності працюючих на ПАТ «Глухівський хлібокомбінат», де працює 126 співробітників.

У зв’язку з приходом на ринок міста інших виробників хлібобулочних виробів, зменшився попит на продукцію цього підприємства. Крім того, на розвиток промислового комплексу Глухова впливає ряд проблем, без вирішення яких неможливий подальший розвиток. А саме: низька інноваційна активність промислових підприємств, недостатність інвестицій в сферу виробництва; значний фізичний і моральний знос основних засобів промисловості; неефективне використання виробничих потужностей, площ та територій промислових підприємств; дефіцит висококваліфікованих кадрів, перш за все, робітничих професій.

Реальним свідченням розвитку економіки міста є надходження до бюджетів усіх рівнів та виконання доходної частини міського бюджету, що сприяє вирішенню соціальних проблем та забезпечує життєдіяльність територіальної громади міста.

У 2011 році надходження до доходної частини міського бюджету очікується в сумі 94, 6 млн. грн. Надходження власних і закріплених доходів загального фонду бюджету передбачаються в сумі 20, 9 млн. грн., що становить 103, 3% до затверджених показників та до контрольних розрахунків Міністерства фінансів України.

В порівнянні з минулим роком надходження власних і закріплених доходів до бюджету міста зростуть на 576 тис. грн., або на 2, 8%.

Це при тому, що з власних і закріплених доходів вилучено ринковий збір, адміністративні штрафи за порушення правил дорожнього руху, до бюджету розвитку передані надходження єдиного податку з громадян. У співставних умовах зростання складає 15, 6%. Основне джерело наповнення міського бюджету — податок на доходи фізичних осіб збільшиться в порівнянні з минулим роком на 1, 5 млн. грн. або на 9, 3%. Виконання очікується за всіма джерелами надходжень.

У зв’язку із прийняттям оновленого Бюджетного кодексу, змінилась структура надходжень спеціального фонду, а саме: бюджету розвитку.

Бюджет розвитку отримав стабільне джерело надходжень — єдиний податок. Очікуване виконання бюджету розвитку прогнозується в сумі 2 223, 2 тис. грн., що на 243, 2 тис. грн. або 12, 3% більше плану. Коштів від продажу землі планується отримати 894, 6 тис. грн.

Заборгованість підприємств і організацій за податками та обов’язковими платежами до міського бюджету станом на 1.11.2011 складає 135, 8 тис. грн., що на 55, 7 тис. грн. більше від початку року. Для виплати заробітної плати залучено 29, 1 млн. грн. безвідсоткової позички. Заборгованість із виплати заробітної плати та сплати за енергоносії протягом 10 місяців допущена не була.

Разом з тим є проблемні питання.

Відповідно до Бюджетного кодексу, місцеві бюджети повинні формуватись на основі державних соціальних стандартів і нормативів. До цього часу ці стандарти не розроблені й місцеві бюджети формуються за залишковим принципом, виходячи із фінансових можливостей державного бюджету. Як наслідок, незабезпеченість коштами навіть захищених статей. Протягом року змінюються ціни на енергоносії, продукти харчування та інші товари, але видатки на галузі мінфіном не коригуються і дотація вирівнювання не збільшується. Контрольні розрахунки доведені до міста Міністерством фінансів по видаткам не забезпечили потребу в коштах на виплату заробітної плати на 1, 6 місяці. Дефіцит коштів на цю статтю обраховувався на рівні 6 млн. грн. Сьогодні буде розподілено додаткову дотацію, яка нам передбачається постановою Кабінету Міністрів України в сумі 2 040, 5 тис. грн., але грудень місяць не забезпечений коштами на виплату заробітної плати. В той же час, у нас існують проблеми із ефективним використанням бюджетних коштів. Зазначу, що Лебедин, з яким ми завжди порівнюємось, не має незабезпеченості.

Проблема в 2012 році ще й полягатиме в тому, що план, доведений нам Мінфіном, по доходам більше очікуваних у 2011 році надходжень на 27%, що є дуже напруженим. Але план, обрахований за формульним розрахунком, виходячи з темпів виконання плану цього року, коефіцієнтів податкоспроможності населення та інших, що практично виключає вплив на нього суб’єктивних факторів. Таким чином виконати його буде дуже складно, але необхідно.

Щодо перспектив, то в наступному році проектом державного бюджету вже передбачено місту субвенцію на фінансування Програми збереження культурної спадщини в сумі 15 890 тис. грн. При підготовці цієї програми, ми максимально намагались включити в неї об’єкти комунальної власності — школи, лікарню і, таким чином, зменшити навантаження на міський бюджет.

Крім того, Постановою Верховної ради «Про висновки і пропозиції до проекту Закону Про Державний бюджет України на 2012 рік» зобов’язано Кабінет Міністрів виділити Глухову субвенцію на соціально-економічний розвиток в сумі 2 млн. грн. Прикладемо максимум зусиль, щоб ця сума була в державному бюджеті.

Зупинюсь на бюджетній сфері.

Станом на 1.10.2011 р. медичну допомогу населенню Глухова надає Глухівська центральна районна лікарня зі стаціонаром на 305 ліжок.

На виконання наказу Управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 18.07.2011р. №552 «Про оптимізації ліжкового фонду» та приведення кількості ліжок до нормативних потреб, з 3.08.2011р. в ЦРЛ скорочено 25 ліжок (неврологічних – 5, дитячих – 5, пологових – 10, шкірних – 5).

У ЦРЛ проведено реконструкцію рентгенологічного кабінету, частковий ремонт даху центрального корпусу. За рахунок спонсорської допомоги облаштований дитячий майданчик для дозвілля дітей, що перебувають на оздоровленні в дитячому відділенні.

Виконується реконструкція поліклінічного відділення як історико-архітектурної пам’ятки (колишня лікарня Св. Єфросинії) на суму 6, 2 млн. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету.

Поточних ремонтів у відділеннях проведено за бюджетні кошти на суму 27 тис. грн., за позабюджетні — 13 тис. грн., придбано за бюджетні кошти 2 кисневі концентратори на суму 91, 2 тис. грн., що дало можливість покращити невідкладну допомогу населенню та замінити небезпечні балони з киснем.

У порівнянні з аналогічним періодом 2010 року знизився показник первинної інвалідності серед дорослого населення, який становить 27, 7 на 100 тис. населення ( 2010р. — 29).

Кількість хворих, пролікованих в денних стаціонарах, залишається на рівні минулого року і становить 258, 2 на 10 тис. населення (2010р. — 259, 5).

Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до року зросла з 19, 2% до 28, 7%.

Приділяється значна увага ранньому виявленню онкологічних захворювань. Питома вага онкологічних захворювань, виявлених в IV ст. знизилась з 14, 3% до 7, 6%.

У стаціонарах вдома проліковано 1917 хворих (за 2010р. — 1943).

Але протягом року не змінилася на кращу ситуація з державним фінансуванням ЦРЛ. У 2011 році на потреби галузі було спрямовано понад 22, 3 млн. грн. Це третина від повної потреби та 60% від мінімальної. За обрахунками фінансового управління галузь потребує майже 37 млн. грн. щорічно. Навіть наблизитися до такого фінансування найближчим часом неможливо. Отже, наше завдання працювати у таких умовах максимально ефективно.

Проблемою є значна чисельність вакантних посад лікарів у ЦРЛ.

ЦРЛ потребує доукомплектування наступних посад:
неонатологів — 1;
сімейних лікарів — 2;
терапевтів -1;
акушер-гінекологів — 2 (в т. ч. 1 дитячого);
хірургів — 3;
офтальмологів — 1;
методистів — 1;
фтизіатрів — 1.

З метою вирішення питання укомплектування вакантних лікарських посад за міською програмою підготовки молодих фахівців у вищих медичних навчальних закладах навчається 4 студенти.

Гостро стоїть потреба в придбанні сучасного діагностичного, рентгенологічного обладнання для своєчасної діагностики онкологічних захворювань, у т. ч. раку молочної залози, раку легень; для діагностики серцево-судинних захворювань та захворювань судин головного мозку.

В сучасних умовах першочерговим завданням є соціальний захист населення. В 2011 році до управління праці та соціального захисту населення за призначенням різних видів допомоги звернулось 3232 сім’ї, що на 302 сім’ї або 10% більше ніж в 2010 році. Бюджетом міста на виплату допомоги передбачено 23, 5 млн. грн. Субсидії на житлово-комунальні послуги призначено 4 478 сім’ям, у минулому році – 2 951. На тверде паливо та скраплений газ субсидії призначено 276 сім’ям, що на 45 сімей більше. На виплату субсидій та надання пільг на житлово-комунальні послуги бюджетом міста затверджено 9, 3 млн. грн.

Одним з найактуальніших питань у системі пільг є права на пільги щодо оплати громадянами житлово-комунальних послуг. Станом на 1.11.2011 р. до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, занесено інформацію у вигляді електронних карток на 8 416 пільговиків за соціальною ознакою. Реєстр дає можливість здійснювати контроль за правильністю використання бюджетних коштів, а саме за результатами звірки і приймається рішення про обсяги відшкодування підприємству витрат за надані пільги. Здійснюються розрахунки за надані пільги від 16 підприємств — надавачів послуг. У цьому році 199 домогосподарств пільговиків забезпечено готівкою для придбання твердого палива та 162 — на придбання скрапленого газу.

Оформлено та виплачено 1 840 різних видів компенсацій: учасникам та потерпілим від аварії на Чорнобильській АЄС, а саме: компенсації на продукти харчування, сім’ям з дітьми, на оздоровлення, одноразова компенсація при встановленні групи інвалідності, додаткова відпустка працюючим ліквідаторам.

Від інвалідів загального захворювання за різними видами соціальних послуг надійшло 1 041 звернення, а саме: з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, забезпечення санаторно-курортними путівками, надання одноразової матеріальної допомоги, отримання компенсації замість санаторно-курортного оздоровлення, технічного обслуговування автомобілів.

Шість одиноких людей похилого віку направлені до будинків-інтернатів. З 78 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 98% виховуються під опікою. Прогнозовані показники щодо створений прийомних сімей та влаштування в них дітей перевиконані. Створено 1 прийомну сім’ю та влаштовано 3 дітей: 2 дітей-сиріт усиновлено громадянами України, 1 — громадянами Іспанії.

Налагоджена співпраця з Глухівським національним педагогічним університетом, факультетом соціальної педагогіки, студенти якого проходять практику в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 100% багатодітних родин забезпечені посвідченнями, що підтверджує їх статус, двом жінкам присвоєно почесне звання «Мати-героїня».

Удосконалюється система надання адресних допомог. Призначення всіх видів допомог здійснюється за одною заявою на підставі єдиного пакету документів. Запровадження єдиної технології обслуговування дозволило звільнити громадян від необхідності збору кількох, часто однакових пакетів документів, та значно скоротило час їх оброблення.

Державою приділяється велика увага забезпеченню зручності обслуговування людей похилого віку, інвалідів війни, ветеранів, багатодітних мам.

На перебудову та обладнання приміщення управління праці за рахунок коштів Світового банку відповідно до Проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги» використано 304 тис. грн. та 480 тис. грн. профінансовано з міського бюджету. В новому приміщенні є зручний пандус, дитячий куточок, просторі кабінети, які відповідають європейському рівню.

Проблемним питанням є недосконалість законодавчої бази, в зв’язку з чим громадяни звертаються до суду. Шістдесят один позов знаходиться на розгляді у судах, п’ятдесят п’ять — оскаржено, загальна сума коштів щодо виплат за рішенням судів складає 140 254 грн., але поки що питання виплат по судовим рішенням не вирішено на рівні держави. Діяльність у галузі освіти протягом року була направлена на впровадження нових підходів у навчально-виховний процес, методичну роботу з педагогічними кадрами та активне використання оновленого змісту освіти.

Мережа закладів освіти залишається протягом останніх років практично незмінною і складається з 5 денних середніх загальноосвітніх шкіл, школи-інтернату, 6 дошкільних закладів, 1 навчально-виховного комплексу, центру дитячої та юнацької творчості. В 2011 проведено реорганізацію навчально-виховного комплексу: дошкільного навчального закладу-загальноосвітньої школи І — ІІ ступенів №5 у навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад — загальноосвітню школу І ступеня №5.

Показник охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку становить 100% та 78% дітей дошкільного віку. Повною загальною освітою охоплені всі діти і підлітки шкільного віку. Головне завдання учнів — навчання. В 2011 році свідоцтво з відзнакою отримали 15 випускників 9 класів, медалями нагороджено 10 випускників 11 класів, із них 9 — золотими, 1 — срібною.

Протягом року велика увага приділялася участі в конкурсних заходах. На III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 18 учнів вибороли перемогу з 10 навчальних предметів (4 перших, 8 других, 6 третіх місць), на IV етапі з 6 учасників призером став Владислав Мазенко, учень 9 класу загальноосвітньої школи І — ІІ ступенів №2, який виборов ІІ місце з трудового навчання (учитель – C. M. Тищенко).

Позашкільною освітою охоплено 48, 8% дітей та підлітків. Учні спортивної школи вибороли І місць — 24, других – 16, третіх — 10 в особистій першості та у командній першості І місць — 4, II — 2, III — 2.

У цьому році в особистій першості вихованці центру дитячої та юнацької школи вибороли І місць — 25 учнів , II — 19, III — 20, у командному заліку І місць — 4, II — 5, III — 8. Всі показники кращі ніж минулого року.

Для підвищення патріотичного виховання учнів відкрито кадетський клас на базі загальноосвітньої школи І — ІІІ ступенів №6 із числа випускників 4 класів загальноосвітніх шкіл міста. Для 9 дітей з особливими потребами організоване індивідуальне навчання на базі загальноосвітніх шкіл міста, в ЗОШ №6 за рахунок спонсорської допомоги переобладнано та пристосовано класну кімнату для навчання учня, що не може самостійно пересуватись. Зроблено допоміжне обладнання на ґанку для візка.

Вчителі міста мають високий професійний рівень, про що свідчить занесення до анотованого каталогу матеріалів передового педагогічного досвіду, досвід роботи 6 педагогів міста.

В цьому році дещо зроблено і для покращення матеріально-технічної бази закладів. Вважаю, головне — придбання автобуса, який не тільки забезпечує щодня перевезення учнів до шкіл, а може бути використаний і для доставки учасників на обласні, регіональні змагання, конкурси, тощо. На його придбання із міського бюджету виділено 308 тис. грн. Всього ж за рахунок міського бюджету покращено навчально-матеріальну базу закладів освіти на загальну суму 407, 5 тис. грн., а саме: проведено капітальний ремонт підлоги у спортивній залі загальноосвітньої школи І — ІІІ ступенів №2, капітальний ремонт системи каналізаційних мереж, санвузлів загальноосвітньої школи І — ІІІ ступенів №6, реконструкцію їдальні заміського оздоровчого табору «Сонячний», ремонт покрівель дошкільних навчальних закладів «Зірочка», «Ромашка» загальноосвітньої школи І — ІІІ ступенів №6. За рахунок обласного бюджету отримано мультимедійний комплекс для школи №6. За спонсорські кошти та кошти батьків проведено заміну віконних блоків на металопластикові у їдальні загальноосвітньої школи І — ІІІ ступенів №1, музичній залі дошкільного навчального закладу «Чебурашка», частковий ремонт каналізаційної системи, підведення водопостачання до кабінету хімії в загальноосвітній школі І — ІІІ ступенів №2, ремонт системи опалення в загальноосвітній школі І — ІІІ ступенів №6, ремонт музичної зали в дошкільному навчальному закладі «Ромашка», заміна вхідних дверей у дошкільних навчальних закладах «Фіалка», «Журавка» на загальну суму 62 тис. грн. В освітній галузі основною проблемою є також недостатнє фінансування, що впливає і на створення умов для організації навчального процесу, і на якість харчування. Існує проблема і в забезпеченні всіх бажаючих місцями в дошкільних навчальних закладах. Ще однією проблемою є те, що з розвитком інформаційних технологій все більший негативний вплив на дітей мають телебачення, мережа Інтернет, тощо.

В 2012 році на покращення матеріальної бази освіти за рахунок міського бюджету планується придбання комп’ютерних класів для всіх шкіл на суму 100 тис. грн., проведення капітальних ремонтів у дитячих дошкільних закладах на суму 40 тис. грн., придбання обладнання для їдалень, іншого обладнання та продовження реконструкції табору «Сонячний». У 2012 році в рамках Програми збереження культурної спадщини планується реставрація ЗОШ №4, виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції приміщення ЦДЮТ.

Протягом 2011 року значна увага приділялася реалізації державної молодіжної політики, оздоровленню населення, розвитку фізичної культури і спорту.

За період проведення оздоровчої кампанії 2011 року було оздоровлено 1 941 дитина у заміському та пришкільних таборах, у всеукраїнських таборах відпочинку та пересувних таборах наметового типу Всього охоплено оздоровленням та відпочинком 73% дітей міста.

Проведено ряд молодіжних тренінгів, у яких взяли участь більше 100 молодих активістів міста. Визнані переможцями обласного конкурсу молодіжні проекти МГО «Мужність» — Школа патріота, МГО «Молодіжна міськрада» — кіноклуб Квадрат. Проведена організаційна робота по ремонту та благоустрою дитячих та спортивних майданчиків, у ході чого 30 майданчиків було відремонтовано. Встановлено 4 нових дитячих комплексів за рахунок об’єднання коштів спонсорської допомоги підприємців міста та жителів будинків. Благоустроєні дитячий та танцювальний майданчики в міському парку відпочинку. Особливо хочу зупинитись на ремонті стадіону «Дружба». Він здійснювався методом «народного будівництва». Якщо на облаштування північної трибуни з міського бюджету виділено 115 тис. грн. для закупівлі та встановлення сидінь, то ремонт роздягалень, душової кімнати, коридору, даху адміністративної будівлі, встановлення котла та системи опалення, ремонт систем водопостачання та водовідведення зроблено за кошти та силами депутатів міської ради, підприємців, комунальних підприємств, навчальних закладів. Покращена матеріально-технічна та спортивна база стадіону (10 пар роликів, 15 пар ковзанів, бадмінтон, тенісний стіл, батут).

Проведений ремонт лижеролерної траси по вулиці Годунівська.
Частина 2.

Категории:

Пост написан:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.